เรียนรู้การใช้งาน AWS EC2 Cloud computing เบื้องต้น

วันนี้ทีมงานบีเน็ต มาแชร์แบ่งปันความรู้ให้ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของระบบ cloud computing กันครับ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังศึกษาเรื่องนี้ครับ โดยวันนี้จะเน้นในเรื่องการสร้าง server บน aws ec2 ของทาง amazon นะครับ โดยจะอ้างอิงจากระบบที่ทางทีมงานได้เคยติดตั้งให้ลูกค้าที่ผ่านมานะครับ ซึ่งโจทย์ที่ทีมงานได้รับมาคือ มีหน่วยงานหนึ่งต้องการทำระบบ Hotspot authentication แบบรวมศูนย์ โดยลงทุนแค่ครั้งเดียว แต่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้ โดย server ที่ทำหน้าที่กำหนด หรือสร้าง user/password จะทำงานอยู่บน cloud และที่สาขาต่างๆ จะทำการติดตั้ง mikrotik ทำหน้าที่เป็น hotspot server เพื่อให้เวลาผู้ใช้งาน internet ต้องการใช้งาน จะต้องทำการกรอก user และ password ก่อน พร้อมกับเก็บ log พรบ.คอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วนตามกฏหมาย ก่อนอื่นเราต้องทำการสมัคร account กับทาง Read more…

Radius Manager screenshots

แนะนำหน้า Web Interface ของตัวโปรแกรม RADIUS MANAGER DMASoftlab ในเมนูที่เราจะมีโอกาสได้ใช้กันบ่อย รวมถึงเมนูที่เป็นจุดเด่น และมีความสำคัญกันนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้ว โปรแกรมจะประกอบไปด้วย Web Interface 2 ส่วนหลักด้วยกัน คือ 1.ACP (Administration Control Panel) สำหรับ Admin และ Resellers 2.UCP (User Control Panel) สำหรับ user เพื่อตรวจสอบสถานะเวลาการใช้งานและสถิติการใช้งานต่างๆ ในหัวข้อนี้จะเน้นในส่วนของ ACP กันก่อนนะครับ การสร้าง user เพื่อลงทะเบียนใช้งาน สามารถกำหนดรูปแบบของ account ว่าจะเป็น user หรือ mac address (ในกรณีต้องการทำ MAC Authen) และตัวโปรแกรมรองรับ การกำหนดรายละเอียดของ account ดังกล่าว Read more…

Radius Manager Automatic session closing

สำหรับ เพื่อนๆที่ได้ใช้งาน RADIUS MANANGER ไปแล้ว อาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่า user login แล้วไม่สำเร็จ โดยขึ้นข้อความ “You are already logged in: Access denied”. ทั้งๆที่ user คนนั้นไม่ได้ login เข้าใช้งาน ณ เวลานั้น ยกตัวอย่างนะครับ สมมุติเราได้กำหนดค่า simultaneous ไว้เท่ากับ 1 (หมายถึง 1 account จะสามารถ login ใช้งานได้แค่ 1 session ณ ช่วงเวลานั้นๆ) แล้ว ถ้าหากว่าการติดต่อสื่อสารระหว่าง NAS(Mikrotik) กับ RADIUS Server มีปัญหา ไม่ว่าจากสาเหตุใดๆก็ตาม แล้ว ณ ช่วงเวลาดังกล่าว Read more…

Radius Manager feature Connection Tracking System (CTS)

Connection Tracking System (CTS) เป็น feature ที่โดดเด่นและมีประโยชน์มากของทาง DMASoftlab ที่ได้ทำออกมาให้ผู้ดูแลระบบ โดย feature นี้จะหมายถึง การที่ RADIUS Server นอกจากจะทำหน้าที่ในเรื่อง Authentication และ Accounting แล้ว มันยังมีความสามารถในเรื่องการทำระบบเก็บ Log ได้อีกด้วย ซึ่ง Log ดังกล่าวจะหมายถึง TCP and UDP connections ทั้งหมดที่เกิดจากผู้ใช้งาน โดยสิ่งที่ระบบสามารถเก็บลง database ได้นั้นจะประกอบไปด้วย – User name – Date and time – Source IP and port – Destination IP and port Read more…

RADIUS MANAGER Replication System

RADIUS MANAGER ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบการทำงานที่ต้องการเสถียรภาพสูง ซึ่งจะเหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการให้มี Downtime เกิดขึ้นกับระบบน้อยที่สุด ซึ่งถ้าหากเรามี Radius Server ตั้งอยู่ที่ Datacenter แห่งเดียว หากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของ Network หรือ Server ก็จะส่งผมกระทบกับระบบทั้งหมดได้ ดังนั้น อีกหนึ่ง function ที่ถูกออกแบบสำหรับ Enterprise System ก็คือเรื่องการทำ Replicate System หรือที่การที่เรามีศูนย์สำรองนั่นเอง (DR-Site) หลักการทำงานคือ ในสถานการณ์ปกติ NAS (Mikrotik) ทุกตัวจะชี้ Radius มาที่ Master Server ซึ่งตั้งอยู่ PRIMARY Site โดยระบบจะทำการ copy ข้อมูล (Complete Database) จาก master server มาที่ Read more…