หน้าตา GUI ของ User เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของ user เอง รวมถึงในเรื่องการเติมเงินเข้าระบบและเลือกซื้อ package (User Control Panel) **สร้างความคุ้ยเคยกับ menu ต่างๆบนหน้า web interface ฝั่งของ user


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *