การลงทะเบียนเข้าใช้งานของ user ด้วยตัวเอง (Self Registration via E-Mail) *** อยากได้ username/password อะไรสามารถกำหนดเองได้เลย ***
http://www.youtube.com/watch?v=sFDZt2cciW4


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *