การเติมเงินเข้าไปในระบบ รวมถึงการเลือกซื้อ package และ การเปลี่ยน package การใช้งานด้วยตัวของ user เอง (Refill Card)
**เปลี่ยนรูปแบบการเติมเงินของลูกค้าด้วยวิธีการที่สะดวก ไม่เสียค่าบริการ ด้วย refill card จากระบบเอง**


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *