กรณีที่ user ลืม Password สามารถทำการ reset password ได้ด้วยตัวเองหรือแจ้งมาทาง admin เป็นผู้ดำเนินการให้ (Recovery Password via E-Mail) *** ผ่านช่องทาง email พร้อมปลอดภัยด้วยขั้นตอนการ verify ผ่าน activate code***


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *