การแจ้งเตือนหลังจากหมดเวลาการใช้งาน (Non Payment Reminder Page) **เตือนลูกค้าให้เขารับทราบนะครับ ว่าครบอายุการใช้งานคูปองแล้ว !!

http://www.youtube.com/watch?v=trEMBO_Mbsc


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *