ปรับความเร็วอัตราการ Download/Upload ตามช่วงเวลาที่ต้องการแบบอัตโนมัติ (Different Bandwidth for Day & Night (Dynamic B/W)) ** ช่วงกลางวัน กลางคืน ลูกค้าจะได้รับอัตราความเร็ว B/W ที่แตกต่างกัน แบบอัตโนมัติ
http://www.youtube.com/watch?v=xfg5pVoKbvg


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *