การทำระบบ Centralized Authentication โดยรองรับการทำงานแบบรวมศูนย์ ในกรณีที่มี Mikrotik ติดตั้งมากกว่า 1 สาขาและต้องการควบคุมการใช้งาน Hotspot User จาก Radius Server ตัวเดียว (Central RADIUS and multiple NAS (mikrotik)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *