การสร้าง service กับการสร้าง account ขั้นพื้นฐานในระบบ (Basic Create Service and Account) ** ทำความรู้จักกับระบบการจัดการ account และ profile ประเภทต่างๆให้มากขึ้น (เป็นส่วนที่ควรทำความเข้าใจต่อจากคลิป Initial and Basic Configuration นะครับ)


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *